Kerjasama Fakultas Perikanan dan Kelautan Unversitas Airlangga dengan departemen Biologi Universiti Malaya

Kerjasama Fakultas Perikanan dan Kelautan Unversitas Airlangga dengan departemen Biologi Universiti Malaya

Senin, 14 November 2022, tepat diruang dekanat lantai 1 gedung-C Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) UNAIR telah kedatangan tamu dari departemen Biologi Universiti Malaya, DR. Noorhidayah Mamat, B.Asc.Is (Hons), M.Sc, PhD (Universiti Malaya). Beliau berkunjung ke FPK UNAIR dalam rangka menyambung tali silaturrahmi sekaligus menjalin kerjasama dengan FPK UNAIR dibidang penelitian dan pendidikan. Kerjasama ini secara simbolis digambarkan dengan penyerahan cinderamata oleh dekan FPK UNAIR (Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si.,Ph.D.) kepada perwakilan departemen Biologi Universiti Malaya, yaitu Doktor Noorhidayah (gambar kiri).

Dengan adanya kerjasama yang solid, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di FPK UNAIR. Kerjasama yang ada, diharapkan dapat menjadi proses belajar untuk kedua belah pihak sehingga dapat memenuhi kualitas target yang ingin diperoleh. Rapat kerjasama ini dihadiri oleh Dr. Laksmi Sulmartiwi, S.Pi, MP.; Dr. Kismiyati, Ir., M.Si.; Prof. Dr. Sri Subekti, drh., DEA.; perwakilan Universiti Malaya; Dekan FPK UNAIR; Dr. Veryl Hasan, S.Pi., M.P.; dan Dwi Yuli Pujiastuti, S.Pi., M.P., M.Sc. (gambar kanan, urut dari kiri kekanan).